Verktyg
Varje uppdrag har individuella förutsättningar, krav och behov.
Låt oss få bemöta dina.

Vi kan möbeltillverkning

FORM2 grundades 2004 och består av en härlig blandad grupp människor.
Tillsammans har vi en lång och bred kompetens. Våra olikheter och våra specifika kunskapsområden gör att vi
kompletterar varandra. Den täta diskussionen mellan oss och våra kunder, och vår vilja att skapa nya lösningar, innebär att
vi alltid ser till att våra uppdrag blir noggrant genomförda gällande både anpassning och funktion.

FORM2 Office AB har en gedigen och bred teknisk kompetens både inom storskalig processtillverkning och hantverksmässig tillverkning. Vår ambition att tillverka rätt produkter till rätt pris för alla våra kunder. Form2:s kunder ska alltid ha möjlighet att få sitt eget koncept tillverkat efter sina önskemål. Vår ambition är att kunna fortsätta producera våra produkter I Sverige, Vi samarbetar gärna med föreskrivande led för att hjälpa våra kunder i deras ambition att synas och att profilera sitt företag genom sin inredning och sina möbler. Genom att välja FORM2 som producent får ni en samarbetspartner med lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning av möbler för offentliga miljöer Vi strävar efter att utveckla och sälja möbler för offentliga miljöer med så hög kvalitet, funktionalitet, kostnadseffektivitet så att de uppfyller alla våra kunders nuvarande och framtida behov & krav. Problem är till för att lösas och vi hjälper gärna våra kunder med professionell rådgivning och specifika konstruktionslösningar när detta krävs.
För att Er produkt skall bli perfekt, krävs att hänsyn tas till form, funktion, kvalitet och pris redan under framtagningsprocessen. Vi har några viktiga nyckelord , FORM, FUNKTION, KVALITÈ och PRIS som vi alltid tar hänsyn till. För att uppnå den ultimata formen, måste “formspråket” på en produkt vara rätt och tilltala vår kund. En bra produkt måste hålla det den lovar, oavsett om funktionen är ny eller beprövad på marknaden, så måste produkten klara alla de funktionskrav som kunden förväntar sig. För att uppnå en god kvalitet krävs att materialvalet är rätt i förhållande till form, funktion och pris. Det är också viktigt att förädlingsprocesserna är kvalitetsmässigt säkrade. För att uppnå rätt pris krävs att form, kvalitet och funktion harmoniserar med varandra, och att varjeförädlingsprocess fram till kund skereffektivt.
Profilering är en viktig fråga för våra kunder, vilket gör att arbetsplatsen inte bara skall vara funktionell utan också ge vår kund en förstärkning av deras egen profil. Detta innebär att produkten designmässigt skall överensstämma med kundens värderingar eller marknadsprofilering Koncept och arkitektritade arbetsplatser kan skilja sig framtagningsmässigt mot standardarbetsplatsen, då den vanligtvis tillverkas endast en gång och till en kund. Större krav ställs då på konstruktionsberedning, kvalitetskontroll och logistik, och i vissa fall medför det nya funktioner, nya material och att vi kanske i vissa fall måste hitta nya samarbetspartners. Vi på FORM2 har lång erfarenhet av koncept och projekttillverkade arbetsplatser, och som kund kan du själv bestämma vilken roll FORM2 skall ha i projektet, där allt ifrån projektledning till den färdiga leveransen kan ingå.
Vi på FORM2 vill ge alla våra kunder en trygg och bra affärsrelation med oss. Samtliga våra samarbetspartners som vi arbetat med sedan starten, är därför väletablerade och väl utprovade. Allt för att skapa kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet, flexibilitet, kvalitetskontroll, och trovärdighet. Vi arbetar med ett väl uppbyggt Återförsäljarnätverk för att skapa ett mervärde till våra kunder och ge dem största möjliga trygghet från beställning till montering på plats. De säkerställer och ger våra kunder support ,och ser till att alla element I en totalinredning möjliggörs. Våra Återförsäljare hjälper våra kunder att göra en totalupphandling, och tar också på sig ansvaret för allt efterarbete som krävs.i en inredning. Tillsammans kan vi erbjuda en helhetslösning med cadritningar, projektledning, leveranssäkerhet, logistik, montering och inte minst det viktiga efterarbetet för att våra kunder ska få en god upplevelse I samband med sin nya inredning

Form

Den perfekta formen krävs det att vi kombinerar alla funktionella och estetiska krav på produkten.

Funktion

En färdig produkt ska klara alla krav och funktioner som våra kunder har rätt att förvänta sig.
kval_iconss

Kvalitét

En god kvalitet krävs att materialvalet är rätt i förhållande till form, funktion och pris.

Pris

Ett bra pris kräver att form, kvalitet och funktion harmoniserar 
med varandra.

Miljömedvetet ansvar
I dag och i morgon

Våra kunder har rätt att kräva att vi tar hänsyn till och
verkar för att vår påverkan på vår miljö minimeras!