Tillsammans har vi har räddat 3 569 kg inredning – på väg mot 100 ton!

Varbergs Sparbank

Framtidens bankärenden i den moderna banklokalen

Flexibla och anpassningsbara ytor var målsättningen när vi tog fram konceptet för hur framtidens bank kan se ut. Genom att lyfta in känslan av Varberg i inredningen och samtidigt hitta lösningar som svarade på behoven, kan Varbergs Sparbank fortsätta utveckla sina kunders ekonomi.