Tävla och vinn världens minsta hemarbetsplats!

*Utlottningen sker efter mässveckan.