Tillsammans har vi har räddat 3 569 kg inredning – på väg mot 100 ton!

Hur låter framtidens arbetsplats?

Har du funderat över din ljudmiljö någon gång? Kanske har du svårt att fokusera, att du är väldigt trött mot slutet av dagen eller att du lätt får huvudvärk? Med några enkla tillägg kan du förbättra akustikproblemen och även ditt välmående på jobbet.
Vår hörsel och vår hjärna är bland annat designade för att varna oss för fara, lite som på stenåldern. När vi hör starka, störande eller obehagliga ljud vi inte känner igen ökar vår puls och vårt fokus blir att ta reda på vad det är och vart det kommer ifrån. På en arbetsplats är det visserligen annorlunda ljud än på den tiden, men på ett liknande sätt ökar det risken för stress och vårt fokus på arbetsuppgifter blir lidande.

Våra arbetsplatser är levande utrymmen där många människor verkar under samma tak. Kreativitet, inspiration och stimulans är vad som bör känneteckna en modern arbetsplats. Däremot kan koncentrationsförmågan försämras på grund av dålig ljudmiljö. Det finns studier som tyder på att ljudstörningar kan leda till kraftigt minskad produktivitet i öppna kontor, även om de människor som jobbar i denna typ av kontor vanligtvis kommunicerar mindre genom samtal och mer via chatt eller e-post.

Så tyst bör din arbetsplats vara

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla arbetslokaler ha lämplig utformning och inredas med hänsyn till deras ljudegenskaper och de bullerkällor som finns. Ljudmiljön ska planeras efter de hörselkrav som arbetsuppgifterna ställer. Idag kan arkitekter och akustiker med hjälp av VR-teknik (Virtual Reality) och hörlurar simulera och uppleva ljudmiljöer i en byggnad redan när den är på ritbordsstadiet. Forskare vid Luleå tekniska universitet arbetar idag med att ta fram ljudmodeller som bland annat skulle göra det möjligt att testa olika typer av akustikbehand­ling i kontorsmiljöer.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter sätts en maxgräns på 80 decibel för ljud i arbetsmiljöer där människor vistas hela arbetsdagar. I dagsläget finns det inga särskilda gränsvärden för arbete i kontorslandskap, men i miljöer där arbetet kräver koncentration eller där man behöver kunna föra samtal obehindrat bör den allmänna ljud­nivån inte överstiga 40 decibel. Som jämförelse ligger prat i normal samtalston runt 60 decibel.

Ljudet kan dämpas

Med ljudabsorberande bordsskärmar runt ditt skrivbord kan störande ljud dämpas. Helst ska skärmarna vara höga och breda, råder Arbetsmiljöverket. Du kan även komplettera med ljudabsorbenter i taket, vilket förhindrar att ljudet studsar vidare. En annan lösning för att minska det allmänna ljudet i lokalen är att ha akustikdämpande skärmar på väggar, ljuddämpande matta på golvet och heltäckningsmattor i gångstråk. För att få arbetsro i öppna kontorslandskap är det också viktigt att ha tillgång till tysta rum eller telefonbås där man kan ta telefonsamtal.


Med enkla medel i kombination med rätt möbler och placering i lokalen går det att förbättra ljudmiljön och därmed välmåendet på arbetsplatsen.