Tillsammans har vi har räddat 14 016 kg inredning – på väg mot 100 ton!

Kontorsmöbler i Sverige: FORM2:s Roll och Framtidens Möjligheter

Den svenska möbelmarknaden är en dynamisk sektor som återspeglar både globala trender och lokala preferenser. Inom denna marknad spelar kontorsmöbler en betydande roll, särskilt i en tid då arbetsmiljöerna genomgår stora förändringar. Denna artikel utforskar försäljningen av kontorsmöbler i Sverige, dess relation till den totala möbelmarknaden, och hur FORM2 bidrar med innovativa och hållbara lösningar.


Under de senaste åren har kontorsmöbler blivit en viktig del av den svenska möbelmarknaden. Under första kvartalet 2024 nådde exporten av kontorsmöbler 821 miljoner SEK, en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2023. Samtidigt ökade exporten av kontorsstolar med 7 procent. Importen av kontorsmöbler uppgick till 297 miljoner SEK.

Jämfört med hela möbelmarknaden, där exporten under första kvartalet 2024 var 5,1 miljarder SEK och importen 4,9 miljarder SEK, utgör kontorsmöbler en mindre men betydande del. Även om kontorsmöbler är viktiga, dominerar heminredning fortfarande marknaden totalt sett. Framtiden ser dock ljus ut för kontorsmöbler, särskilt med ökande investeringar i ergonomiska och multifunktionella lösningar.


Trender och Förändrade Arbetsmönster
En av de mest framträdande trenderna som påverkar kontorsmöbelmarknaden är övergången till hybridarbete. Pandemin 2020 accelererade denna förändring, och många företag har fortsatt med flexibla arbetsmodeller. Detta har skapat en ökad efterfrågan på ergonomiska och multifunktionella möbler som kan användas både hemma och på kontoret.


Distansarbete har också lett till en ökad efterfrågan på högkvalitativa kontorsmöbler som förbättrar arbetsmiljön och produktiviteten. Företag och individer investerar i möbler som främjar hälsa och välbefinnande, vilket har drivit innovationer inom ergonomisk design och funktionalitet.


Bild från Varbergs Sparbank

Vår Roll och Framtidssyn
På FORM2 strävar vi efter att ligga i framkant av dessa trender genom att erbjuda skräddarsydda inredningslösningar som inte bara uppfyller utan överträffar våra kunders förväntningar. Vår produktionsstrategi kombinerar innovation med hållbarhet. Genom vår fabrik i Kungsäter, specialiserar vi oss på renovering och återbruk av möbler, vilket minskar avfallet och främjar en cirkulär ekonomi.


Vi ser framtiden som en möjlighet att ytterligare integrera hållbarhet i vår affärsmodell. Vårt initiativ “Rädda 100 ton inredning” är en del av vårt åtagande att minska miljöpåverkan genom att återanvända material och skapa nya produkter från återvunnet innehåll. Genom att kombinera detta med en stark digital närvaro och en strategi för social selling, når vi ut till våra kunder på plattformar där de redan är aktiva och engagerade.


Avslutande Tankar och Framtidsutsikter
Kontorsmöbler utgör en betydande del av den svenska möbelmarknaden, särskilt i ljuset av de förändrade arbetsmönstren som distansarbete och hybridmodeller har fört med sig. Genom att fokusera på ergonomi, hållbarhet och kundanpassade lösningar kan företag som FORM2 inte bara möta utan också leda utvecklingen inom denna dynamiska sektor. Med vår kombination av produktion och återbruk, och en tydlig framtidsvision, är vi redo att fortsätta växa och bidra till en mer hållbar och innovativ möbelmarknad i Sverige.