Tillsammans har vi har räddat 14 016 kg inredning – på väg mot 100 ton!

  • Hem
  • /
  • F2 Magazine
  • /
  • Förbättra Din Arbetsmiljö med FORM2:s Akustikskärmar och N10-värden

Förbättra Din Arbetsmiljö med FORM2:s Akustikskärmar och N10-värden

I dagens arbetsmiljö är ljudkomfort avgörande för både produktivitet och trivsel. Buller och dålig akustik kan leda till stress, minskad koncentration och sämre arbetsresultat. Därför är det viktigt att välja akustikprodukter som effektivt minskar ljudnivåerna och skapar en behaglig arbetsmiljö. På FORM2 har vi genomgått omfattande tester för att säkerställa våra produkters prestanda, med ett särskilt fokus på N10-värdet.

Att skapa en optimal akustisk miljö kräver både teknisk expertis och noggrant testade produkter. På FORM2 kombinerar vi kunskap och design för att erbjuda de mest effektiva lösningarna på marknaden. Våra akustikskärmar är utformade för att inte bara förbättra ljudkvaliteten utan också bidra till en estetiskt tilltalande arbetsmiljö. Genom att fokusera på detaljer som N10-värdet kan vi säkerställa att våra produkter levererar precis den prestanda som behövs för att möta olika akustiska utmaningar.

Vi förstår att varje arbetsplats är unik, och därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika behov. Våra akustikskärmar är inte bara effektiva utan också flexibla och anpassningsbara, vilket gör dem idealiska för en mängd olika miljöer, från öppna kontorslandskap till konferensrum och tysta zoner.

Vad är N10-värdet?

N10-värdet är ett avancerat jämförelsevärde som används för att exakt bedöma en akustisk produkts ljudabsorberande egenskaper. Det fungerar som en indikator på hur många enheter av en viss produkt som krävs för att uppnå en absorptionsyta på 10 kvadratmeter Sabine. Detta värde är avgörande för att förstå produktens effektivitet och är särskilt användbart när man jämför olika akustikprodukter.

Teknisk Förklaring av N10-värdet:

Beräkning av Absorptionsyta
Absorptionsytan beräknas från produktens ljudabsorptionsspektrum. Specifikt beräknas medelvärdet av produktens absorptionsyta vid tersbanden 400 Hz, 500 Hz och 630 Hz. Denna data används för att få en talrelevant absorptionsyta, vilket ger ett exakt mått på hur effektivt produkten absorberar ljud.

 

Oktavband och Tersband
N10-värdet beräknas utifrån den specifika produktens absorptionsyta vid det dimensionerande talrelevanta oktavbandet (vanligtvis 500 Hz). Om absorptionsytan är lägre i oktavbanden 1, 2 eller 4 kHz används medelvärden för dessa band i beräkningen. Detta gör det möjligt att skapa en jämförbar och pålitlig absorptionsyta för olika produkter, vilket är avgörande för att kunna göra informerade val.

 

Precision och Noggrannhet
Beräkningen av N10-värdet är extremt noggrann och tar hänsyn till olika decimaler beroende på absorptionsytans storlek. Detta säkerställer att värdet är både exakt och pålitligt. Ett lägre N10-värde indikerar en högre ljudabsorptionseffektivitet, vilket gör det enkelt att jämföra produkter och förstå deras prestanda.

Fördelarna med FORM2:s Akustikskärmar

  • Hög Ljudabsorption: Våra skärmar är designade för att maximera ljudabsorptionen, vilket skapar en tystare och mer fokuserad arbetsmiljö.

  • Enkel Installation: Tack vare tydliga N10-värden kan våra produkter enkelt jämföras och väljas ut för specifika behov och installationer.

  • Estetiskt Tilltalande: Våra akustikskärmar kombinerar funktion och design, vilket gör dem till en attraktiv lösning för moderna arbetsplatser.

 

På FORM2 strävar vi efter att erbjuda de bästa akustiklösningarna på marknaden. Genom att använda våra produkter kan företag förbättra sin arbetsmiljö och öka trivseln och produktiviteten bland sina anställda. Våra testade N10-värden är ett bevis på vår expertis och vårt engagemang för kvalitet. Låt oss hjälpa dig att skapa en optimal akustisk miljö med våra pålitliga och effektiva akustikskärmar.